Miljöpolicy för Greatwhite Of Sweden AB

Vårt företag säljer och förmedlar båtar, utombordsmotorer och båttillbehör. Det innebär att vår
verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Greatwhite of Sweden AB 

ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen tillverkning,
transporter, verkstad och lager.

 • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i
  miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
 • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
 • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som
  innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
 • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
 • Vi ska bara köpa förnyelsebar el.
 • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats
  branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
 • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
 • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål
  löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras efter avslutad säsong.
 • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida greatwhite.se
  och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.

Uddevalla den 2:a oktober 2018

Product added to wishlist
Product added to compare.